Application Control

  • Panda Dome Advanced Protection

    با بکارگیری اینترنت سکیوریتی پاندا علاوه بر استفاده از یک موتور ضد بدافزار قدرتمند، امنیت کامل در فضای مجازی را تجربه کنید. تراکنش های مالی خود را در اینترنت انجام داده و بر فعالیت های اینترنتی فرزندان خود نظارت نمایید.

  •  

    Endian UTM، سخت افزاری قدرتمند و متعلق به شرکت Endian ایتالیا است و پاسخی برای تأمین نیازهای مختلف مدیران شبکه در حوزه امنیت شبکه و مدیریت کاربران می باشد.

  •  Panda Dome Complete Protection

    با بکارگیری گلوبال پروتکشن پاندا علاوه بر استفاده از یک موتور ضدویروس و ضد هک قدرتمند، امنیت کامل در فضای مجازی را تجربه کرده و با خاطری آسودی به وبگردی در اینترنت بپردازید